Forskrifter

Vilkår og betingelser for nettbutikken til Little Dragon

God morgen!

For at vi skal kunne kommunisere bedre med hverandre, har jeg utarbeidet noen viktige opplysninger for å oppklare og fjerne noe av tvilen om å handle i dragebutikken. Jeg er glad for at du skaper dette fellesskapet sammen med meg.

Så mye for introduksjonen, nå er det tid for formalitetene. Til å begynne med, våre fullstendige registreringsdetaljer som butikkadministrator og selger: Little Dragon Żaneta Ogonowska, NIP: 742-218-98-51, ul. Strzelców 1a/10 81-586 Gdynia

Nedenfor finner du regelverket, som blant annet inneholder informasjon om om hvordan du legger inn en bestilling som fører til inngåelse av en kontrakt, detaljer om utførelsen av den inngåtte kontrakten, leverings- og betalingsformene som er tilgjengelige i butikken, fremgangsmåten for å trekke seg fra kontrakten eller klageprosedyren.

Hvis du har kommentarer, spørsmål eller bekymringer, står vi til din disposisjon på office@littledragon.com.pl.

Beste hilsener og god shopping Zana, Lille drage.

§ 1 Definisjoner

I dette reglementet skal følgende begreper ha følgende betydning: 1) Kjøper – en fysisk person, en juridisk person eller en deifisert juridisk person, 2) Forbruker – en fysisk person som inngår en salgsavtale med selgeren som ikke er direkte relatert til hans/hennes økonomiske eller profesjonelle aktivitet; forbrukeren er også kjøperen, 3) LOMME – en fysisk person som inngår en avtale med selgeren som er direkte knyttet til hans eller hennes forretningsvirksomhet, der innholdet i avtalen indikerer at den ikke er av profesjonell karakter for denne personen, som særlig oppstår som følge av emnet for hans eller hennes forretningsvirksomhet, gjort tilgjengelig på grunnlag av bestemmelsene i det sentrale registeret og informasjon om forretningsvirksomhet; POCK er også kjøperen, 4) Forskrifter – disse forskriftene, som er tilgjengelige på https://littledragon.com.pl/regulamin 5) Butikk – nettbutikk som drives på følgende adresse https://littledragon.com.pl/sklep

Selger – : Little Dragon Żaneta Ogonowska, NIP: 742-218-98-51, ul. Strzelców 1a/10 81-586 Gdynia

6) § 2 Foreløpige bestemmelser

(1) Gjennom Butikken driver Selger detaljsalg samtidig som han tilbyr elektroniske tjenester til Kjøperne. Gjennom Butikken kan Kjøperen kjøpe produktene som vises på Butikkens sider. (2) Reglene og forskriftene fastsetter vilkårene og betingelsene for bruk av Butikken, samt selgerens og kjøpernes rettigheter og plikter. (3) For å kunne bruke Butikken, herunder særlig for å foreta et kjøp i Butikken, er det ikke nødvendig at en datamaskin eller annen enhet hos Kjøperen oppfyller noen spesifikke tekniske betingelser. Nok er nok: 1) Internett-tilgang, 2) standard operativsystem, 3) en standard nettleser, 4) å ha en aktiv e-postadresse. 4 Kjøperen kan ikke foreta kjøp i Butikken anonymt eller under pseudonym. (5) Det er forbudt å levere ulovlig innhold under bruk av butikken, spesielt ved å sende slikt innhold via skjemaene som er tilgjengelige i butikken. (6) Alle produktpriser som vises på Shop-sidene er bruttopriser.

§ 3 Tjenester som leveres elektronisk

(1) Gjennom Butikken tilbyr Selgeren elektroniske tjenester til Kjøperen. (2) Den grunnleggende tjenesten som Selgeren tilbyr Kjøperen elektronisk, er å gjøre det mulig for Kjøperen å legge inn en bestilling i Butikken som fører til inngåelse av en kontrakt med Selgeren. Det er mulig å legge inn en bestilling uten å ha en kontoi Butikken. (3) Dersom Kjøperen velger å opprette en konto i Butikken, skal Selgeren også tilby Kjøperen en elektronisk tjeneste som består i å opprette og vedlikeholde en konto i Butikken. Kontoen lagrer kjøperens data og historikken for bestillinger som kjøperen har lagt inn i butikken. Kjøperen logger seg inn på kontoen ved hjelp av sin e-postadresse og et passord som vedkommende selv har definert. 4. Opprettelse av en konto i Butikken gjøres ved å krysse av i den aktuelle avmerkingsboksen under bestillingsprosessen eller fylle ut et eget registreringsskjema for konto som er tilgjengelig i Butikken. Kjøperen kan når som helst slette kontoen fra kontoadministrasjonspanelet eller ved å sende en forespørsel til selgeren. Sletting av kontoen vil ikke føre til sletting av informasjon om bestillinger som er lagt inn ved hjelp av kontoen, og denne informasjonen vil bli lagret av Selger. inntil utløpet av foreldelsesfristen for krav i henhold til en avtale som er inngått gjennom Butikken / i hele Butikkens driftstid, med mindre Kjøperen motsetter seg dette tidligere og Selgeren ikke har en overordnet interesse i å lagre informasjonen . 5. Hvis kjøperen velger å abonnere på nyhetsbrevet, tilbyr selgeren også en elektronisk tjeneste til kjøperen som består i å sende kjøperen e-poster med informasjon om selgerens nyheter, kampanjer og produkter. Påmelding til nyhetsbrevet skjer ved å fylle ut og sende inn skjemaet for påmelding til nyhetsbrevet eller ved å krysse av i den aktuelle avmerkingsboksen under bestillingsprosessen. Kjøperen kan når som helst melde seg av nyhetsbrevet ved å klikke på avmeldingsknappen som er synlig i hver melding som sendes som en del av nyhetsbrevet, eller ved å sende en forespørsel til selgeren.y. 6 Tjenestene leveres elektronisk til Kjøperen uten kostnad. Salgsavtaler som inngås gjennom butikken, er imidlertid avgiftspliktige. (7) For å ivareta sikkerheten til kjøperen og overføring av data i forbindelse med bruk av butikken, skal selgeren iverksette tekniske og organisatoriske tiltak som er tilpasset graden av sikkerhetstrussel mot tjenestene som leveres, særlig tiltak for å forhindre at uautoriserte personer tilegner seg og endrer personopplysninger. (8) Selgeren skal sørge for at Butikken er i full drift. Kjøperen skal informere Selgeren om eventuelle uregelmessigheter eller avbrudd i driften av Butikken. (9) Eventuelle klager knyttet til butikkens funksjon, kan kjøperen sende inn via e-post til e-postadressen office@littledragon.com.pl. I klagen skal kjøperen spesifisere type og dato for uregelmessigheten knyttet til butikkens funksjon. Selgeren vil behandle alle klager innen 30 dager etter at klagen er mottatt, og vil informere kunden om løsningen på klagen på e-postadressen til klageren.

§ 4 Inngivelse av en bestilling

1. Kjøperen kan legge inn en bestilling som registrert kunde eller som gjest.. 2 En registrert kunde er en Kjøper som har en konto i Butikken. Kjøperen kan opprette en konto ved å krysse av i den relevante avmerkingsboksen under bestillingsprosessen eller ved å fylle ut et frittstående kontoregistreringsskjema som er tilgjengelig i Butikken. (3) Hvis kjøperen har en konto i butikken, bør han logge inn på den før han legger inn en bestilling. Det er også mulig å logge inn under bestillingsprosessen ved å klikke på lenken som er tilgjengelig i meldingen som vises. 4 Bestillingen gjøres ved å fylle ut bestillingsskjemaet etter at produktene som er av interesse for kjøperen er lagt i handlekurven. I skjemaet er det nødvendig å legge inn dataene som er nødvendige for å behandle bestillingen. I bestillingsfasen gjøres også valg av leveringsmåte for de bestilte produktene og valg av betalingsmåte for bestillingen. En bestilling forutsetter at Kjøperen aksepterer Vilkårene, som Kjøperen bør lese på forhånd. Dersom det oppstår tvil om vilkårene, kan kjøperen kontakte selgeren. 5 Bestillingsprosessen fullføres ved å klikke på knappen for å fullføre bestillingen. Ved å klikke på knappen for å fullføre bestillingen, avgir kjøperen en intensjonserklæring som fører til inngåelse av en kjøpekontrakt med selgeren , (6) Hvis kjøperen har valgt å betale online ved bestilling, vil han bli omdirigert til en betalingsgateway som drives av en tredjeparts betalingsoperatør for å betale for bestillingen etter å ha klikket på knappen for å fullføre bestillingen. Hvis kjøperen har valgt å betale med bankoverføring, vil han etter å ha klikket på knappen for å fullføre bestillingen bli omdirigert til butikkens side med ordrebekreftelsen og instruksjoner for å utføre betalingen. Betaling for bestillingen skal skje innen 24 timer etter avtaleinngåelsen. (7) Kjøperen må oppgi korrekte personopplysninger på bestillingsskjemaet. Kjøperen er ansvarlig for å oppgi uriktige personopplysninger. Selgeren forbeholder seg retten til å holde tilbake utførelsen av en ordre i en situasjon der kjøperen har gitt uriktige opplysninger eller der opplysningene gir selgeren berettiget tvil om riktigheten av dem. I så fall vil kjøperen bli informert per telefon eller e-post om selgerens bekymringer. I en slik situasjon har kjøperen rett til å avklare eventuelle forhold knyttet til verifiseringen av riktigheten av de oppgitte opplysningene. I mangel av data som gjør det mulig for selgeren å kontakte kjøperen, vil selgeren gi alle forklaringer når kjøperen har tatt kontakt. (8) Kjøperen erklærer at alle opplysninger som han oppgir i bestillingsskjemaet er sanne, mens selgeren ikke er forpliktet til å verifisere deres sannhet og riktighet, selv om han har en slik rett i henhold til par. 7 ovenfor.

§ 5 Levering og betaling

(1) De tilgjengelige valgene for levering av bestillingen er beskrevet på butikkens nettside og presenteres for kjøperen ved bestilling. Kostnaden for levering av en bestilling skal bæres av kjøperen, med mindre annet er angitt av selgeren på butikkens nettsted. Selgeren har rett til å dele opp bestillingen i flere separate forsendelser uten ekstra kostnad for kjøperen. (2) De tilgjengelige betalingsmåtene for en bestilling er beskrevet på butikkens nettside og presenteres for kjøperen når bestillingen legges inn. 3 Elektroniske betalinger, inkludert betalingskortbetalinger, håndteres av Przelewy24 . 4. Hvis kjøperen har bedt om en faktura, vil den bli levert til kjøperen elektronisk, til e-postadressen som er angitt på bestillingsskjemaet.a.

§ 6 Fullføring av ordre

(1) Oppfyllelse av bestillingen består i ferdigstillelse av de bestilte produktene, emballering av disse for levering til kjøperen og utsendelse av forsendelsen til kjøperen i samsvar med den leveringsformen som kjøperen har valgt. (2) En bestilling skal anses å være oppfylt så snart forsendelsen er sendt til kjøperen (overlatt til en transportør som tilbyr transport). Leveringstiden er alltid angitt ved siden av hvert produkt. De bestilte produktene skal utleveres til forbrukeren innen 30 dager, med mindre en lengre periode er uttrykkelig angitt av selgeren i produktbeskrivelsen. I en slik situasjon godtar kjøperen ved bestilling en lengre leveringstid som følge av produktbeskrivelsen. Dersom kjøperen har bestilt produkter med ulike leveringstider, er selgeren bundet av den lengste leveringstiden for alle produktene som inngår i bestillingen, selv om selgeren kan tilby å dele opp bestillingen i flere uavhengige forsendelser for å fremskynde leveringstiden for enkelte produkter.

§ 7 Forbrukerens eller POCKs tilbaketrekking fra avtalen

(1) En forbruker eller POCK som har inngått en fjernsalgsavtale med selgeren, har rett til å trekke seg fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at han/hun har overtatt de kjøpte varene.

(2) For å kunne gå fra avtalen må forbrukeren eller POCK informere selgeren om sin beslutning om å gå fra avtalen ved en utvetydig erklæring – for eksempel et brev sendt per post eller e-post.

(3) Forbrukeren eller POCK kan bruke et standard angrerettskjema som er tilgjengelig på https://littledragon.com.pl/formularz_odstapienia men dette er ikke obligatorisk.

(4) For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at forbrukeren eller POCK sender informasjon om utøvelse av angreretten før angrefristen er utløpt.

(5) Forbrukeren eller POCK plikter å returnere varen til selgeren eller overlevere den til en person som selgeren har gitt fullmakt til å hente den umiddelbart, men senest 14 dager fra den dagen han eller hun har gått fra avtalen, med mindre selgeren har tilbudt seg å hente varen selv. For å overholde fristen er det tilstrekkelig å sende produktet tilbake innen fristen.

(6) Forbrukeren eller POCK skal bære de direkte kostnadene ved å returnere varen.

(7) Ved angrerett skal selgeren tilbakebetale til forbrukeren eller POCK alle betalinger mottatt fra forbrukeren eller POCK, inkludert de billigste leveringskostnadene som er tilgjengelige i butikken (hvis kostnaden ble betalt av forbrukeren eller POCK) umiddelbart og under alle omstendigheter ikke senere enn 14 dager fra den dagen da selgeren ble informert om utøvelsen av angreretten. Tilbakebetaling skjer ved bruk av samme betalingsmiddel som forbrukeren eller POCK benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre forbrukeren eller POCK uttrykkelig har avtalt noe annet. Forbrukeren eller POCK vil uansett ikke bli belastet med noen kostnader i forbindelse med returskjemaet.

(8) Dersom selgeren ikke har tilbudt seg å hente varen selv hos forbrukeren eller POCK, kan selgeren holde tilbake tilbakebetalingen av betalingen fra forbrukeren eller POCK inntil selgeren har mottatt varen tilbake eller forbrukeren eller POCK har fremlagt bevis for retur, avhengig av hva som inntreffer først.

(9) Forbrukeren eller POCK er ansvarlig for enhver reduksjon av produktets verdi som skyldes bruk av produktet utover det som er nødvendig for å fastslå produktets art, egenskaper og funksjon.

§ 8 Ansvar for mangler

(1) Selgeren er forpliktet til å levere kjøperen et mangelfritt produkt, med forbehold for punkt (1). 3 nedenfor.

(2) Selgeren er ansvarlig overfor kjøperen dersom det solgte produktet har en fysisk eller juridisk mangel (mangelsgaranti), med forbehold for punkt (2). 3 nedenfor.

3. Garantien for mangler er utelukket for andre kjøpere enn forbrukeren eller POCK

(4) Dersom det solgte produktet har en mangel, kan kjøperen:

1) kreve erstatning av produktet med et mangelfritt produkt,

2) kreve at mangelen utbedres,

3) avgi en erklæring om prisreduksjon,

4) avgi en erklæring om tilbaketrekking.

(5) Hvis kjøperen oppdager en mangel ved produktet, skal han informere selgeren om dette og spesifisere sitt krav knyttet til mangelen som er oppdaget, eller gi en erklæring om dette.

(6) Kjøperen kan bruke reklamasjonsskjemaet som er tilgjengelig på https://littledragon.com.pl/formularz_reklamacji , men dette er ikke obligatorisk.

(7) Kjøper kan kontakte Selger både per post og per e-post.

(8) Selgeren skal svare på reklamasjonen fra kjøperen innen 14 dager fra den dagen reklamasjonen ble levert til ham ved hjelp av det kommunikasjonsmiddelet som reklamasjonen ble sendt inn med.

9 Nærmere bestemmelser om selgerens garanti for mangler reguleres av bestemmelsene i borgerloven (artikkel 556 – 576).

§ 9 Personopplysninger og informasjonskapsler

1 Administrator av kjøperens personopplysninger er selgeren.

2 Butikken bruker cookie-teknologi.

3. Detaljer knyttet til personopplysninger og informasjonskapsler er beskrevet i personvernerklæringen som er tilgjengelig på https://littledragon.com.pl/polityka-prywatnosci

 

§ 10 Immaterielle rettigheter

(1) Selgeren informerer herved kjøperen om at innholdet som er tilgjengelig på butikkens nettsted og elementer i fysiske produkter (f.eks. grafisk design) kan utgjøre verk i henhold til lov av 4. februar 1994. om opphavsrett og beslektede rettigheter, hvis opphavsrett innehas av Selger. (2) Selger gjør herved kjøper oppmerksom på at videreformidling av opphavsrettsbeskyttet innhold fra kjøpers side uten selgers samtykke, med unntak av bruk av innholdet innenfor rammen av tillatt personlig bruk, utgjør en krenkelse av selgers opphavsrett og kan medføre sivilrettslig eller strafferettslig ansvar.

§ 11 Utenrettslige klage- og oppreisningsprosedyrer

(1) Selgeren forplikter seg til å underkaste eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med salg av varer til mekling. Detaljene vil bli bestemt av partene i konflikten.

(2) Forbrukeren skal ha adgang til utenrettslige klage- og erstatningsmuligheter. Forbrukeren har blant annet muligheten til å:

1) henvende seg til en permanent forliksdomstol for å få avgjort en tvist som oppstår i forbindelse med en inngått kjøpsavtale,

2) søke regioninspektøren i Næringslivskontrollen om å iverksette mekling for å få til en minnelig løsning av tvisten mellom kjøper og selger,

3) søke bistand fra det regionale (kommunale) forbrukerombudet eller en sosial organisasjon som har lovpålagte oppgaver som omfatter forbrukerbeskyttelse.

(3) For mer detaljert informasjon om utenrettslige klage- og oppreisningsprosedyrer, kan forbrukeren besøke følgende nettsted http://polubowne.uokik.gov.pl .

(4) Forbrukeren kan også bruke ODR-plattformen, som er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/consumers/odr . Plattformen brukes til å løse tvister mellom forbrukere og næringsdrivende som ønsker en utenomrettslig løsning på tvister om kontraktsforpliktelser som oppstår i forbindelse med en nettbasert salgs- eller tjenesteavtale.

§ 12 Avsluttende bestemmelser

(1) Selgeren forbeholder seg retten til å innføre og kansellere tilbud, kampanjer og å endre priser på produkter i butikken uten at det berører kjøperens ervervede rettigheter, herunder særlig vilkårene og betingelsene i kontrakter som ble inngått før endringen.

(2) Selger forbeholder seg retten til å endre vilkårene uten at det berører de rettigheter kjøperen har ervervet på grunnlag av avtaler som er inngått før endringen av vilkårene. Kjøpere som har en registrert brukerkonto, vil bli informert om eventuelle endringer i vilkårene ved å sende en melding til den e-postadressen som er knyttet til brukerkontoen. Hvis kjøperen ikke godtar de nye vilkårene, kan han kostnadsfritt slette brukerkontoen sin..

(3) Eventuelle tvister knyttet til kontrakter som er inngått gjennom Butikken, vil bli behandlet av den polske alminnelige domstolen med jurisdiksjon over selgerens faste forretningssted. Denne bestemmelsen gjelder ikke for Forbrukere og POCK, for hvem verneting behandles etter de alminnelige reglene.

(4) Denne forskriften gjelder fra 4.08.2021.

5 Alle arkiverte versjoner av reglene er tilgjengelige for nedlasting i pdf-format – lenker finnes under reglene.